Projectorganisatie

lokaal èn landelijk

trompetistflyerclubs

 

De projectstructuur kent een landelijke organisatie en de organisatie per deelnemende club.

De organisatie van de lokale concerten is geheel in handen van de deelnemende club. De club bepaalt zelf of deze concerten onderdeel zijn van fondswerving voor een goed doel of niet. De kosten kunnen beperkt blijven. De huur van de ruimte kan mogelijk goedkoop geregeld worden en de musici krijgen een redelijke vergoeding. Deelname aan jazz-X maakt het voor de club gemakkelijker om een concert te organiseren. De musici zijn al geregeld. Het concert maakt deel uit van een groter verhaal. De club helpt talentvolle musici in hun opstart. Bezoekers kunnen meestemmen voor de landelijke Publieksprijs. Voor individuele Lions kan het interessant zijn om in een sessie of een kortere periode een jonge jazzband vanuit hun zakelijke expertise te coachen.

De landelijke projectgroep wordt samengesteld uit leden van de betrokken clubs. Taken van de landelijke project-
groep:

  • doorontwikkelen en realiseren van het concept en publiciteit
  • realiseren van het action learning program
  • afspraken maken over de landelijke concertagenda
  • werven van landelijke sponsor
  • organisatie van het slotconcert en de prijsuitreiking

organisatie

Initiatiefnemer: Lc Velsen: Enkele Lions hebben het project jazz-X opgestart. Zij menen dat het op de weg van Lionsclubs ligt om het gat dat de terug-tredende overheid achterlaat te helpen opvullen.

Gezocht, 5 lions clubs: Wij zoeken nog ca vijf Lions clubs, die dit project met ons verder willen uitbouwen en realiseren. De ambitie van het project is duidelijk neergezet. Wij willen het project verder opbouwen met clubs, die met ons verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie. lees verder

Contact
Lionsclub Velsen
projectgroep jazz-X
 Venture
mail: jazzxventure@gmail.com