Project details

Waarom Jazz-X?

Door de afbouw van subsidies hebben beginnende jazz musici een moeilijke start van hun loopbaan. Jazzpodia sluiten. Het is lastig om de artistieke formule van je band uit te ontwikkelen. Er moet brood op te plank komen. Dus speel je als jazzband alleen nog maar commerciële evergreens. Weg artistieke droom! Maar ook de jazzcultuur in Nederland gaat teloor.

Waarom door Lions?

Als serviceclubs ligt het op de weg van Lions om het gat te helpen opvullen dat de terugtredende overheid achterlaat. Lions zijn daarvoor goed geëquipeerd: ervaring in de organisatie van concerten, kennis in huis of netwerk voor zakelijke coaching en in staat om met clubs een landelijk netwerk op te bouwen.

Wat is jazz-X?


jazz-X helpt vier bands van toptalenten met de start van hun carrière. De hulp bestaat uit:
een serie van 12 luisterconcerten: het organiseren van een serie van tenminste 12 kleinschalige luisterconcerten, dat de bands in staat stelt hun artistieke formule te ontplooien. Elke band heeft dus tenminste drie luisterconcerten.
zakelijke coaching: het bieden van coaching voor de zakelijke kant van de opstart. De inhoud wordt door een lionswerkgroep nog concreet gemaakt in overleg met jazzexperts, de deelnemende bands en de beschikbaarheid van kennis binnen Lions of daarbuiten.
een competitie: aan de concertserie is ook een prijs verbonden voor de band met het beste artistieke en zakelijke start-up plan. De prijs bestaat uit optreden op het slotconcert, extra publiciteit en een geldbedrag. De winnaar wordt gekozen door een jury vanuit het jazzexperts en Lions.

Wie zijn de deelnemende topbands?

De deelnemende topbands zijn bands van jonge talentvolle jazz musici, die met een eigen geluid komen. Praktische invulling van de criteria zijn dan:
1 Musici afkomstig van gerenommeerde jazz opleiding. In NL het CVA en Codarts in ieder geval, maar wellicht nog andere opleidingen.
2 Meer dan 2/3 van de bandleden is in het vierde jaar of in de master van de jazz opleiding of niet langer dan 3 jaar van de opleiding afgestudeerd.
3 Het repertoire bestaat voor het grootste deel uit eigen werk.
Het selecteren van de bands moeten wij vooral in de geest van de missie van jazz-X doen en niet volgens hele strakke regels.

Wie selecteert de vier deelnemende jazzbands?

De vier deelnemende bands worden door jazzexperts geselecteerd op basis van hun uitspringende artistieke kwaliteiten.

Wanneer is een concert een Jazz-X concert?

 • als een band optreedt uit de voorgeselecteerde Jazz-X bands voor dat jaar
 • de zaal slechts een kleinschalig concert toestaat ( ca 60 -150 luisteraars)
 • het een luisterconcert is waar de bar gescheiden is van de concertzaal
 • de band minimaal een door Jazz-X vastgesteld honorarium krijgt
 • de concert organisatie de verkiezing van de beste Jazz-X startup faciliteert en bijdraagt aan het dekken van de centrale kosten.
 • gebruik gemaakt wordt van het Jazz-X beeldmerk, zijnde het Jazz-X logo en de Jazz-X banner met vermelding van de Jazz-X jaareditie
 • publiciteit gegeven wordt aan het concert op de landelijke Jazz-X website
 • het belangeloos door een Lions Club wordt georganiseerd.
 • het de kernwaarden bevordert van Jazz-X, zijnde ontdekken, ontwikkelen en kwaliteit

Wat wordt van deelnemende lions clubs tenminste verwacht?

Organisatie van 2 jazz-X concerten. De bands wordt in gelegenheid gesteld om hun artistieke formule te ontwikkelen. Daarvoor is nodig een luisterend, geïnteresseerd publiek.

Wat kunnen deelnemende lions clubs nog meer bijdragen?

 • bijdragen aan coaching van de bands
 • deelnemen in de landelijke projectgroepen (coaching, concept en publiciteit, sponsoring, coördinatie concertserie, organisatie slotconcert)

Welke ondersteuning is voor deelnemende clubs beschikbaar?

 • draaiboek voor organisatie van de twee concerten
 • publiciteitsplan en -materiaal voor werving van bezoekers
 • ad hoc advies en ervaring van andere clubs

Welke vrijheid hebben deelnemende lions clubs?

 • de ticketsprijs, de eventuele opbrengst van een concert staat ter beschikking van de lokale club, na eenmalige aftrek van € 200,- bijdrage aan de landelijke kosten. Een club kan dus besluiten om een fund raising project te koppelen aan jazz-X
 • de locatie, wel dient de locatie geschikt te zijn voor een luisterconcert voor tenminste 60 bezoekers
 • het tijdstip, na overleg met de landelijke werkgroep over beschikbare data
 • de publiciteit, wel dient elke publiciteit het jazz-X label te dragen

Hoeveel lions clubs doen mee?


Voor de start van jazz-X zijn tenminste 6 clubs nodig. Hoe meer clubs meedoen, hoe meer concerten kunnen worden aangeboden. Dit helpt de bands met de ontwikkeling van hun artistieke formule


Meer informatie of aanmelden? 
mail naar jazzxventure@gmail.com.