Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING mei 2018

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient een organisatie per 25 mei 2018 aan te tonen dat zij aan de privacy wetgeving voldoet. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht levert Stichting artX een bijdrage aan uw privacy. Belangrijk onderdeel van deze verantwoordingsplicht is het register van verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken. Hieronder vindt u deze informatie.

HET REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN

Contactgegevens van de organisatie:

Stichting artX
KvK 69571899
Mail:  jazzxventure@gmail.com

Categorieën en doelen voor verwerking van de persoonsgegevens:

 • Abonnees op de nieuwsbrief jazzX:
  • aanmelden voor nieuwsbrieven
  • toezenden van nieuwsbrieven
  • afmelden voor nieuwsbrieven
 • Deelnemers aan projecten die voortvloeien uit de doelstelling van de Stichting. Dit betreft nu alleen jazzX musici :
  • aanmelden voor activiteit
  • administratie en communicatie voortvloeiend uit de specifieke activiteit

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactformulier op onze website jazzx.nl voor aanmelding van nieuwsbrief: mailadres, voornaam, achternaam,.
 • Abonneebestand voor nieuwsbrieven per mail:
  • mailadres, voornaam, achternaam, relatiekenmerk en gegevens met betrekking tot de ontvangst van de nieuwsbrieven door de abonnees (waaronder, maar niet beperkt tot, gegevens over het openen van de nieuwsbrieven en het klikken op hyperlinks welke in de nieuwsbrieven zijn opgenomen)
 • Contactformulier (indien op de website geopend) en Deelnemersadministratie voor deelnemers aan de stichting gelinkte activiteiten en projecten: mailadres, naam, adres, postcode en andere gegevens, die nodig zijn voor uitvoering van de specifieke activiteit of project.

Categorieën van ontvangers aan wie wij persoonsgegevens verstrekken:

 • Laposta als verwerker van nieuwsbrieven per mail. Met Laposta is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zie https://docs.laposta.nl/article/428-privacystatement
 • Yourhosting als webhosting van jazzx.nl
 • Google voor de overige administraties.

Beveiliging van de persoonsgegevens:

 • Onze webhost Yourhosting is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens op de contactformulieren op de website.
 • Laposta als verwerker van nieuwsbrieven per mail is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens van het abonneebestand. Voor het abonneebestand heeft alleen de secretaris toegang tot de persoonsgegevens.
 • De deelnemersadministraties worden gevoerd in het Google account jazzxventure@gmail.com (gmail en drive). Alle aan de Stichting verbonden personen die toegang hebben tot het account, kunnen deze administraties raadplegen. De toegang tot het google account is beveiligd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.  

Bewaartermijn, aan- en afmelding van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens voor het abonneebestand voor de nieuwsbrieven per mail bij Laposta:
  • men kan zich abonneren via het contactformulier op jazzx.nl en via de aanmeldlink van Laposta in de nieuwsbrief en andere plaatsen.
  • Een abonnee op onze nieuwsbrief kan zich afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden automatisch uit de verzendlijst verwijderd. Deze persoonsgegevens worden daarna bewaard tot 1 jaar na beëindiging van het abonnement.
  • Inzage in of wijziging van de persoonsgegevens  kan via de betreffende link in de nieuwsbrief.
 • Persoonsgegevens in de deelnemersadministraties
  • wijze van aanmelden voor een activiteit of een project is afhankelijk van het soort project of activiteit
  • aanvraag voor inzage in of wijziging van de persoonsgegevens  kan via een bericht naar jazzxventure@gmail.com.
  • aanvraag tot verwijdering van de persoonsgegevens kan via een bericht naar jazzxventure@gmail.com.